วิธีการเช็คระยะเวลา หมดประกันมือถือ samsung

สำหรับเพื่อนๆที่กำลังซื้อมือถือซัมซุง หรือใช้งานมือถือซัมซุงอยู่ อยากทราบวิธีการเช็คประกันว่า หมดเดือนไหน ยังเหลือระยะเวลาประกันอยู่ไหม ใครที่กำลังซื้อโทรศัพท์มือสองก็สามารถตรวจสอบได้ วันนี้มีวิธีเช็คเดือนที่หมดประกัน ง่ายๆมาแนะนำให้ได้ตรวจสอบกันดูครับ

วิธีตรวจสอบระยะเวลาหมดประกัน มือถือซัมซุง

  • ก่อนอื่นให้เราทำการปิดเครื่องก่อนนะครับ เพื่อดึงแบตเตอรี่โทรศัพท์ออกมา เนื่องจากเราจะดูหมายเลขซีเรียลหลังเครื่องครับ (Serial number SN:)
วิธีตรวจสอบระยะเวลาหมดประกัน มือถือซัมซุง

วิธีตรวจสอบระยะเวลาหมดประกัน มือถือซัมซุง

 

ให้เราแกะฝาหลัง และแบตเตอรี่ออกมานะครับ (อย่าลืมนะครับปิดเครื่องก่อนที่จะดึงแบตเตอรี่ออก) จากนั้นสังเกตุว่าจะมีเลขซีเรียลนัมเบอร์ (S/N) อยู่ตรงสติ้กเกอร์ เหมือนในรูปตัวอย่างครับผม ของผมเป็นรุ่น Samsung galaxy Ace 2 (GT-I8160) หมายเลขคือ R21C62WJPDY

 

วิธีตรวจสอบระยะเวลาหมดประกัน มือถือซัมซุง

วิธีตรวจสอบระยะเวลาหมดประกัน มือถือซัมซุง

เราจะตรวจสอบโดยดูจากตัวอักษรที่ 4 กับ 5 นับจาก ซ้ายมือสุดมา ก็คือ R21C62WJPDY  เราก็เอา C6 ไปดูในตารางด้านล่างครับว่าหมดเดือนไหน ปีไหนจ้า

 

ตารางระยะเวลาหมดประกัน มือถือซัมซุงสำหรับปี 2552 (Samsung Expire date table)

หมายเลขซีเรียล ปีที่เริ่ม เดือนที่เริ่ม เดือนปีที่หมดอายุประกัน
S1 2552  มกราคม  หมดประกันศูนย์เดือนเมษายน ปี2553
S2 2552  กุมภาพันธ์  หมดประกันศูนย์เดือนพฤษภาคม ปี2553
S3 2552  มีนาคม  หมดประกันศูนย์เดือนมิถุนายน ปี2553
S4 2552  เมษายน  หมดประกันศูนย์เดือนเกรกฏาคม ปี2553
S5 2552  พฤษภาคม  หมดประกันศูนย์เดือนสิงหาคม ปี2553
S6 2552  มิถุนายน  หมดประกันศูนย์เดือนกันยายน ปี2553
S7 2552  กรกฏาคม  หมดประกันศูนย์เดือนตุลาคม ปี2553
S8 2552  สิงหาคม  หมดประกันศูนย์เดือนพฤศจิกายน ปี2553
S9 2552  กันยายน  หมดประกันศูนย์เดือนธันวาคม ปี2553
SA 2552  ตุลาคม  หมดประกันศูนย์เดือนมกราคม ปี2554
SB 2552  พฤศจิกายน  หมดประกันศูนย์เดือนกุมภาพันธ์ ปี2554
SC 2552  ธันวาคม  หมดประกันศูนย์เดือนมีนาคม ปี2554
Z1 2552  มกราคม  หมดประกันศูนย์เดือนเมษายน ปี2554

 

ตารางระยะเวลาหมดประกัน มือถือซัมซุงสำหรับปี 2553 (Samsung Expire date table)

หมายเลขซีเรียล ปีที่เริ่ม เดือนที่เริ่ม เดือนปีที่หมดอายุประกัน
Z2 2553 กุมภาพันธ์ หมดประกันศูนย์เดือนเมษายน ปี2554
Z3 2553 มีนาคม หมดประกันศูนย์เดือนพฤษภาคม ปี2554
Z4 2553 เมษายน หมดประกันศูนย์เดือนมิถุนายน ปี2554
Z5 2553 พฤษภาคม หมดประกันศูนย์เดือนเกรกฏาคม ปี2554
Z6 2553 มิถุนายน หมดประกันศูนย์เดือนสิงหาคม ปี2554
Z7 2553 กรกฏาคม หมดประกันศูนย์เดือนกันยายน ปี2554
Z8 2553 สิงหาคม หมดประกันศูนย์เดือนตุลาคม ปี2554
Z9 2553 กันยายน หมดประกันศูนย์เดือนพฤศจิกายน ปี2554
ZA 2553 ตุลาคม หมดประกันศูนย์เดือนธันวาคม ปี2555
ZB 2553 พฤศจิกายน หมดประกันศูนย์เดือนมกราคม ปี2555
ZC 2553 ธันวาคม หมดประกันศูนย์เดือนกุมภาพันธ์ ปี2555

ตารางระยะเวลาหมดประกัน มือถือซัมซุงสำหรับปี 2554 (Samsung Expire date table)

หมายเลขซีเรียล ปีที่เริ่ม เดือนที่เริ่ม เดือนปีที่หมดอายุประกัน
B1 2554 มกราคม หมดประกันศูนย์เดือนเมษายน ปี2555
B2 2554 กุมภาพันธ์ หมดประกันศูนย์เดือนพฤษภาคม ปี2555
B3 2554 มีนาคม หมดประกันศูนย์เดือนมิถุนายน ปี2555
B4 2554 เมษายน หมดประกันศูนย์เดือนเกรกฏาคม ปี2555
B5 2554 พฤษภาคม หมดประกันศูนย์เดือนสิงหาคม ปี2555
B6 2554 มิถุนายน หมดประกันศูนย์เดือนกันยายน ปี2555
B7 2554 กรกฏาคม หมดประกันศูนย์เดือนตุลาคม ปี2555
B8 2554 สิงหาคม หมดประกันศูนย์เดือนพฤศจิกายน ปี2555
B9 2554 กันยายน หมดประกันศูนย์เดือนธันวาคม ปี2555
BA 2554 ตุลาคม หมดประกันศูนย์เดือนมกราคม ปี2556
BB 2554 พฤศจิกายน หมดประกันศูนย์เดือนกุมภาพันธ์ ปี2556
BC 2554 ธันวาคม หมดประกันศูนย์เดือนมีนาคม ปี2556

ตารางระยะเวลาหมดประกัน มือถือซัมซุงสำหรับปี 2555 (Samsung Expire date table)

หมายเลขซีเรียล ปีที่เริ่ม เดือนที่เริ่ม เดือนปีที่หมดอายุประกัน
C1 2555 มกราคม หมดประกันศูนย์เดือนเมษายน ปี2556
C2 2555 กุมภาพันธ์ หมดประกันศูนย์เดือนพฤษภาคม ปี2556
C3 2555 มีนาคม หมดประกันศูนย์เดือนมิถุนายน ปี2556
C4 2555 เมษายน หมดประกันศูนย์เดือนเกรกฏาคม ปี2556
C5 2555 พฤษภาคม หมดประกันศูนย์เดือนสิงหาคม ปี2556
C6 2555 มิถุนายน หมดประกันศูนย์เดือนกันยายน ปี2556
C7 2555 กรกฏาคม หมดประกันศูนย์เดือนตุลาคม ปี2556
C8 2555 สิงหาคม หมดประกันศูนย์เดือนพฤศจิกายน ปี2556
C9 2555 กันยายน หมดประกันศูนย์เดือนธันวาคม ปี2556
CA 2555 ตุลาคม หมดประกันศูนย์เดือนมกราคม ปี2557
CB 2555 พฤศจิกายน หมดประกันศูนย์เดือนกุมภาพันธ์ ปี2557
CC 2555 ธันวาคม หมดประกันศูนย์เดือนมีนาคม ปี2557
ตารางระยะเวลาหมดประกัน มือถือซัมซุงสำหรับปี 2556 (Samsung Expire date table)
หมายเลขซีเรียล ปีที่เริ่ม เดือนที่เริ่ม เดือนปีที่หมดอายุประกัน
D1 2556 มกราคม หมดประกันศูนย์เดือนเมษายน ปี2557
D1 2556 กุมภาพันธ์ หมดประกันศูนย์เดือนพฤษภาคม ปี2557
D3 2556 มีนาคม หมดประกันศูนย์เดือนมิถุนายน ปี2557
D4 2556 เมษายน หมดประกันศูนย์เดือนเกรกฏาคม ปี2557
D5 2556 พฤษภาคม หมดประกันศูนย์เดือนสิงหาคม ปี2557
D6 2556 มิถุนายน หมดประกันศูนย์เดือนกันยายน ปี2557
D7 2556 กรกฏาคม หมดประกันศูนย์เดือนตุลาคม ปี2557
D8 2556 สิงหาคม หมดประกันศูนย์เดือนพฤศจิกายน ปี2557
D9 2556 กันยายน หมดประกันศูนย์เดือนธันวาคม ปี2557
DA 2556 ตุลาคม หมดประกันศูนย์เดือนมกราคม ปี2558
DB 2556 พฤศจิกายน หมดประกันศูนย์เดือนกุมภาพันธ์ ปี2558
DC 2556 ธันวาคม หมดประกันศูนย์เดือนมีนาคม ปี2558

UPDATE กันนะครับ

G12557มกราคม2559เมษายน G12557มกราคม2559เมษายน G12557มกราคม2559เมษายน

SN ปีที่เริ่ม เดือนที่เริ่ม เดือนที่หมดอายุประกัน ปีที่หมดอายุประกัน
BA 2554 ตุลาคม 2556 มกราคม
BB 2554 พฤศจิกายน 2556 กุมภาพันธ์
BC 2554 ธันวาคม 2556 มีนาคม
C1 2554 มกราคม 2556 เมษายน
C2 2554 กุมภาพันธ์ 2556 พฤษภาคม
C3 2554 มีนาคม 2556 มิถุนายน
C4 2554 เมษายน 2556 กรกฎาคม
C5 2554 พฤษภาคม 2556 สิงหาคม
C6 2554 มิถุนายน 2556 กันยายน
C7 2554 กรกฎาคม 2556 ตุลาคม
C8 2554 สิงหาคม 2556 พฤศจิกายน
C9 2554 กันยายน 2556 ธันวาคม
CA 2554 ตุลาคม 2557 มกราคม
CB 2554 พฤศจิกายน 2557 กุมภาพันธ์
CC 2554 ธันวาคม 2557 มีนาคม
D1 2555 มกราคม 2557 เมษายน
D2 2555 กุมภาพันธ์ 2557 พฤษภาคม
D3 2555 มีนาคม 2557 มิถุนายน
D4 2555 เมษายน 2557 กรกฎาคม
D5 2555 พฤษภาคม 2557 สิงหาคม
D6 2555 มิถุนายน 2557 กันยายน
D7 2555 กรกฎาคม 2557 ตุลาคม
D8 2555 สิงหาคม 2557 พฤศจิกายน
D9 2555 กันยายน 2557 ธันวาคม
DA 2555 ตุลาคม 2558 มกราคม
DB 2555 พฤศจิกายน 2558 กุมภาพันธ์
DC 2555 ธันวาคม 2558 มีนาคม
F1 2556 มกราคม 2558 เมษายน
F2 2556 กุมภาพันธ์ 2558 พฤษภาคม
F3 2556 มีนาคม 2558 มิถุนายน
F4 2556 เมษายน 2558 กรกฎาคม
F5 2556 พฤษภาคม 2558 สิงหาคม
F6 2556 มิถุนายน 2558 กันยายน
F7 2556 กรกฎาคม 2558 ตุลาคม
F8 2556 สิงหาคม 2558 พฤศจิกายน
F9 2556 กันยายน 2558 ธันวาคม
FA 2556 ตุลาคม 2559 มกราคม
FB 2556 พฤศจิกายน 2559 กุมภาพันธ์
FC 2556 ธันวาคม 2559 มีนาคม
 G1 2557 มกราคม 2559 เมษายน
 G2 2557 กุมภาพันธ์ 2559 พฤษภาคม
 G3 2557 มีนาคม 2559 มิถุนายน
 G4 2557 เมษายน 2559 กรกฎาคม
 G5 2557 พฤษภาคม 2559 สิงหาคม
 G6 2557 มิถุนายน 2559 กันยายน
 G7 2557 กรกฎาคม 2559 ตุลาคม
 G8 2557 สิงหาคม 2559 พฤศจิกายน
 G9 2557 กันยายน 2559 ธันวาคม
 GA 2557 ตุลาคม 2560 มกราคม
 GB 2557 พฤศจิกายน 2560 กุมภาพันธ์
 GC 2557 ธันวาคม 2560 มีนาคม
 H1 2558 มกราคม 2560 เมษายน
H2 2558 กุมภาพันธ์ 2560 พฤษภาคม
H3 2558 มีนาคม 2560 มิถุนายน
H4 2558 เมษายน 2560 กรกฎาคม
H5 2558 พฤษภาคม 2560 สิงหาคม
H6 2558 มิถุนายน 2560 กันยายน
H7 2558 กรกฎาคม 2560 ตุลาคม
H8 2558 สิงหาคม 2560 พฤศจิกายน
H9 2558 กันยายน 2560 ธันวาคม
HA 2558 ตุลาคม 2561 มกราคม
HB 2558 พฤศจิกายน 2561 กุมภาพันธ์
HC 2558 ธันวาคม 2561 มีนาคม
 I1 2559 มกราคม 2561 เมษายน
 I2 2559 กุมภาพันธ์ 2561 พฤษภาคม
 I3 2559 มีนาคม 2561 มิถุนายน
I4 2559 เมษายน 2561 กรกฎาคม
I5 2557 พฤษภาคม 2561 สิงหาคม
I6 2557 มิถุนายน 2561 กันยายน
I7 2557 กรกฎาคม 2561 ตุลาคม
I8 2559 สิงหาคม 2561 พฤศจิกายน
I9 2559 กันยายน 2561 ธันวาคม
IA 2559 ตุลาคม 2562 มกราคม
IB 2559 พฤศจิกายน 2562 กุมภาพันธ์
IC 2559 ธันวาคม 2562 มีนาคม
 J1 2560 มกราคม 2562 เมษายน
J2 2560 กุมภาพันธ์ 2562 พฤษภาคม
J3 2560 มีนาคม 2562 มิถุนายน
J4 2560 เมษายน 2562 กรกฎาคม
J5 2560 พฤษภาคม 2562 สิงหาคม
J6 2560 มิถุนายน 2562 กันยายน
J7 2560 กรกฎาคม 2562 ตุลาคม
J8 2560 สิงหาคม 2562 พฤศจิกายน
J9 2560 กันยายน 2562 ธันวาคม
JA 2560 ตุลาคม 2563 มกราคม
JB 2560 พฤศจิกายน 2563 กุมภาพันธ์
JC 2560 ธันวาคม 2563 มีนาคม

ลองตรวจสอบกันดูนะครับเราจะได้รู้ว่าเครื่องเราหมดอายุประกันเมื่อไร ไม่ว่าจะ ซื้อเครื่องใหม่ หรือ มือสองเราก็สามารถตรวจสอบและแจ้งให้กับลูกค้าของเราได้จ้า หากเพื่อนๆมีข้อสงสัย หรือสอบถามก็ คอมเม้นด้านล่างได้เลยจ้า

เช็คได้หรือไม่ได้อย่างไร อย่าลืมคอมเม้นกันด้านล่างได้เลย

และอย่าลืมแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่รู้จักจะได้เช็คประกันซัมซุงกันนะครับ