ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เมาส์ คีย์บอร์ด หูฟัง ปรินเตอร์ อุปกรณ์ที่จับต้องได้ของคอมพิวเตอร์เกร็ดความด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ วิธีการใช้งานโปรแกรมต่างๆ มากมาย