SayOnline,SayOnline,ธุรกิจออนไลน์

5 เหตุผลทำไมเราต้องใช้ช่องทางออนไลน์

ตั้งแต่เข้าช่วงโควิดมา เราก็รู้เลยว่า ช่องทางนึงที่เราไม่ใช้ก็คงจะไม่ได้ ก็คือช่องทางออนไลน์ เรียกว่าทุกคนที่ไม่เคยใช้ออนไลน์ ก็ต้องมาใช้กันมากขึ้น วันนี้เราจะมาดูกันว่า ทำไมเราต้องใช้ช่องทางออนไลน์กัน เริ่มต้นได้แน่นอน